Zakázková výroba kovových konstrukcí

Specializujeme se na výrobu prostorově složitých svařovaných konstrukcí - jejich kompletů, podsestav i součástí, které při výrobě vyžadují kombinaci odlišných technologií.

Své know-how systematicky rozvíjené od roku 2005 v náročném oboru motosportu jsme postupně začali uplatňovat také mimo "svět motocyklů" a to ve výrobě koncepčně podobných konstrukcí obecně

Z hlediska typu zakázek pokrýváme oblast výroby od sérií v řádu stovek kusů, přes výrobu malosériovou a v ojedinělých případech až po kusovou a prototypovou, 

Disponujeme jedinečným lícovaným stavebnicovým přípravkem, který zajišťuje kontrolu geometrie a rozměrů jednotlivých součástí konstrukce, jejich přesné vzájemné prostorové ustavení a upnutí, svaření celé konstrukce a kontrolu geometrických a rozměrových tolerancí hotového svařence. 

Máme dlouholetou praxi a vlastníme stroje, nástroje a výrobní postupy pro ohýbání trubek a profilů zastudena, včetně náročného ohýbání trubek tenkostěnných. Disponujeme stroji pro třískové dělení a obrábění, lisy pro tváření, dále svařovacími zařízeními Tig a Mig/Mag atd. V kooperaci zajišťujeme pro vlastní výrobu technologie další a specializované jako paprskové řezání, ohraňování, tepelné zušlechťování, příp. povrchové úpravy atd.